Knowledge

การเลือกใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร
การใช้ประโยชน์สารให้กลิ่นในอาหาร
28/09/2560 10:59
ประโยชน์ของสารให้กลิ่นในอาหาร
ผลิตภัณฑ์และวิธีการนำไปใช้
07/03/2558 08:54
กลุ่มของผลิตภัณฑ์มีมากมายหลายชนิด ซึ่งจะใีวิธีการใช้ทีค่แตกต่างกัน
ชนิดของวัตถุแต่งกลิ่น
07/03/2558 08:48
วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoring agent) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ช่วยปรับปรุงกลิ่นรสของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น