News

การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
25/12/2566 13:57
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ปี 2567
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ปี 2567
25/12/2566 13:49
กิจกรรม Big Cleaning Day 2566
กิจกรรม Big Cleaning Day 2566
20/12/2566 11:51
เยียมชมงาน Food ingredients - Fi Asia 2023
เยียมชมงาน Food ingredients - Fi Asia 2023
10/10/2566 15:21
การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1
การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1
17/08/2566 17:03
ห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
06/04/2566 16:28
ประกาศหยุดทำการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประกาศหยุดทำการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
27/03/2566 15:43
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
16/03/2566 11:41
กิจกรรมจับฉลากของขวัญพนักงาน  ปีใหม่ 2566
กิจกรรมจับฉลากของขวัญพนักงาน ประจำปี 2566
05/01/2566 18:10
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ปี 2566
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ปี 2566
05/01/2566 18:03
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2565
26/12/2565 14:32
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
17/12/2565 14:45
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอด
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอดสารพิษ
26/01/2565 10:24
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
19/01/2565 16:52
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564
20/01/2565 10:41
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564
29/12/2564 09:01
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2563
26/12/2563 15:04
" ผลิตภัณฑ์กลิ่นผสมอาหาร ขวดขนาดเล็ก  มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด 11 กลิ่น "
ผลิตภัณฑ์กลิ่นผสมอาหาร ขวดขนาดเล็ก มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด 11 กลิ่น
07/11/2563 09:19
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2564
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2564
29/12/2564 09:01
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563
25/08/2563 10:02