News

เยียมชมงาน Food ingredients - Fi Asia 2023
เยียมชมงาน Food ingredients - Fi Asia 2023
10/10/2566 15:21
การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1
การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1
17/08/2566 17:03
ห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
06/04/2566 16:28
ประกาศหยุดทำการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประกาศหยุดทำการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
27/03/2566 15:43
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
16/03/2566 11:41
กิจกรรมจับฉลากของขวัญพนักงาน  ปีใหม่ 2566
กิจกรรมจับฉลากของขวัญพนักงาน ประจำปี 2566
05/01/2566 18:10
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ปี 2566
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ปี 2566
05/01/2566 18:03
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2565
26/12/2565 14:32
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
17/12/2565 14:45
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอด
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอดสารพิษ
26/01/2565 10:24
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564
19/01/2565 16:52
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2564
20/01/2565 10:41
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564
29/12/2564 09:01
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2563
26/12/2563 15:04
" ผลิตภัณฑ์กลิ่นผสมอาหาร ขวดขนาดเล็ก  มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด 11 กลิ่น "
ผลิตภัณฑ์กลิ่นผสมอาหาร ขวดขนาดเล็ก มีจำหน่ายแล้วทั้งหมด 11 กลิ่น
07/11/2563 09:19
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2564
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2564
29/12/2564 09:01
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2563
25/08/2563 10:02
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
27/04/2563 11:22
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื่อไวรัส COVID – 19 ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื่อไวรัส COVID – 19 ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
26/03/2563 13:50
กิจกรรมการออกบูธโปรโมท แป้งชุบทอดสำเร็จรูป (ACCUREX BATTER MIX FLOUR) ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562 ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์
กิจกรรมการออกบูธโปรโมท แป้งชุบทอดสำเร็จรูป (ACCUREX BATTER MIX FLOUR) ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562 ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์
07/01/2563 17:00