ห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

     บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัดและบริษัทฯ ในเครือ   เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายสารแต่งกลิ่นและรสชาติ กลิ่นผสมอาหาร ทั้งชนิดที่เป็นน้ำแบบเข้มข้น (Liquid Flavor) แบบผง (Easi) และผงปรุงรสชาติ (Seasoning) ในอาหาร และจำหน่ายสินค้าเกษตรอบแห้ง   สร้างห้องปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม จำนวน 2 ห้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ  และเพิ่มกำลังการผลิต ผลักดันยอดขายให้โตขึ้น เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เราจึงสร้างห้องปฏิบัติงานฯ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อรองรับแผนงานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป