การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564

การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้รับการตรวจรับรองต่ออายุ HALAL ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย