การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1

การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1   

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2566 นั้น บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ ISO 22000:2018 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 1 กับทาง  บริษัท ยูไนเต็ด  รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( URS ) ตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัยด้านอาหาร ISO