เยียมชมงาน Food ingredients - Fi Asia 2023


เยี่ยมชมงาน Food ingredients - Fi Asia 2023

มื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯในเครือ นำทีมโดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมชม งาน Food ingredients - Fi Asia 2023 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียดงาน Food ingredients - Fi Asia เป็นานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งเอเชียมากมาย 

เพื่อทางเราจะได้นำข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต