บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอด

บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอดสารพิษ


    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคโรงเรือนแปลงเกษตร บนพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน เป็นมูลค่า 46,500 บาท ให้นักเรียนโรงเรียนลาดหลุมแก้วได้เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงแบบปลอดสารพิษตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนด้วย