การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัด กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.โกลเด้นไพร์ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560

Big Cleaning Day

กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่

Company Profile

ผู้ผลิตและจำหน่ายสารแต่งกลิ่นและรสชาติในอุตสาหกรรมอาหาร

Products Showcase