E-Catalog > สินค้าเกษตรอบแห้ง > เผือกอบแห้ง ( TARO FLAKE )

PAGE VIEW : 24,521

Product Information :

Name :
เผือกอบแห้ง ( TARO FLAKE )
Category :
  1. เกษตร
Sub - Category :
  1. สินค้าเกษตรอบแห้ง
Brand :
FLARO GROUP
Product Type :
  1. วัตถุดิบ
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เผือกอบแห้ง มีทั้งแบบชิ้นและแบบผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

Product Detail :

เผือกอบแห้ง

( TARO FLAKE )

 

รายละเอียดสินค้า

เผือกอบแห้ง( Taro Flack)

เผือกอบแห้ง เป็นสินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการคัดสรร วัตถุดิบ และความพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอนเผือกอบแห้งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย เช่น ใส่ข้าวสาร อาหารเพื่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือตามที่ลูกค้าต้องการได้ง่ายต่อการใช้งาน และการเก็บรักษา


การเก็บรักษา : ควรเก็บในพื้นที่แห้ง ไม่ชื้น อยู่ในอุณหภูมิห้อง โดยต้องไม่โดนแสงแดด และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทOther Product In Group "สินค้าเกษตรอบแห้ง (8)"