กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building  ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

            บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัด กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building  ณ.โกลเด้นไพร์ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อ ต้องการให้พนักงานทุกคนทุกแผนกได้มีกิจกรรมร่วมกันและยังมีการจัดกิจกรรมอบรมในเรื่องของความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อทำให้องค์กร เกิดความก้าวหน้า  ไปได้พร้อมๆกันกับพนักงานทุกคน

 1. แวะเที่ยวและถ่ายรูปกันที่ วนอุทยานท้าวโกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2560


 

 2.วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรม สัมมนาและอบรม Team Building 

 

 
  3. วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมช่วงเย็น จับฉลากแรกของขวัญ

 3.1 ชุดการแสดงโชว์จากพนักงาน


3.2 กิจกรมมจับฉลากแลกของขวัญ

4. วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เดินชม วนอุทยานปราณบุรี 

 

 

5. วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ก่อนเดินทางกลับแวะชม อุทยานราชภักดิ์

            อุทยานราชภักดิ์  เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 7 พระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยาม