���������������������������������������������������

ID : 68183
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 20/06/2562 09:43 Preview : 14,922
พริกผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น
ID : 68184
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 20/06/2562 09:48 Preview : 19,283
เผือกอบแห้ง มีทั้งแบบชิ้นและแบบผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
ID : 68185
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 23/05/2562 11:47 Preview : 16,456
แครอท อบแห้ง มีทั้งแบบชิ้นและแบบผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไอศกรีม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และข้าวธัญพืชกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น
ID : 68186
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 22/05/2562 16:47 Preview : 19,189
ฟักทอง อบแห้ง มีทั้งแบบชิ้นและแบบผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
ID : 68187
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 23/04/2562 10:49 Preview : 22,458
กระเทียมผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น
ID : 68188
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 23/05/2562 11:51 Preview : 15,588
หอม อบแห้ง มีทั้งแบบชิ้นและแบบผง เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บะหมี่ และน้ำชุป เป็นต้น
ID : 175752
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 20/06/2562 09:48 Preview : 3,856
เป็นสินค้าเกษตรอบแห้ง เป็นแบบผง ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด ให้กลิ่นหอมและใช้แต่งกลิ่นอาหารคาวหลายชนิด เป็นส่วนผสมในเครื่องแกง และน้ำพริกทุกชนิด
ID : 175753
Brand : FLARO GROUP
Last Update : 20/06/2562 09:49 Preview : 9,890
เป็นซอสผงปรุงสเปรย์ดราย ที่เป็นตัวช่วยในการกระตุ้นรสชาติอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์
ID : 175754
Last Update : 20/06/2562 09:44 Preview : 3,800
เป็นสินค้าเกษตรอบแห้ง เป็นแบบชิ้น เช่น ต้มยำ และอาหารไทยหลายชนิด ให้กลิ่นหอม และสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย